22 May

10:00 – 10:30   AÇILIŞ KONUŞMASI                             

10:30 – 12:00   ENERGY PRICE

                        Oturum Başkanı:

                        Prof.Dr. Jülide Yıldırım ÖCAL

1.      Emrah ÖZ, Relationship between Petroleum Price, Non Energy Import and Current Account Deficit: The Case Study of Turkey, METU, Turkey

2.      İsmail ŞENTÜRK, The Effects of Oil Prices Changes on Output Growth and Inflation: Evidence from Turkey, Gaziosmanpaşa University, Turkey

3.      Cengiz ARIKAN, Determining the Asymmetric Effects of Oil Price on Macro Economic Variables A Case Study of Turkey, Gazi University, Turkey

12:00 – 13:15    YEMEK ARASI

13:15 – 15:00   SDE OTURUMU

Oturum Başlığı: "Türkiye Petrol Borsası'nın Oluşturulması ve Oluşacak Yerel Fiyatların Türkiye'de Akaryakıt Maliyetlerine Etkisi"

Oturum Başkanı:

-Taner Mutlu: EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı

Konuşmacılar:

- Yrd.Doç.Dr. M.Hakan Keskin: THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı
"Türkiye'de Lojistik Sektörü ve Akaryakıt Piyasaları İlişkileri Kapsamında Petrol Borsası Değerlendirmesi"

- Av. Hakan Bezginli: Ankara Lojistik Üssü Başkan Vekili, TOBB Ulaştırma Sektör Meclis Başkan Yardımcısı

"Türkiye'de Lojistik Sektörünün Kurumsal Yapısı ve Akaryakıt Sektörü ile İlişkilerin Boyutu"

- Doç. Dr. Ayhan Erdem: Alpet Yönetim Kurulu Üyesi

“Türkiye Petrol Borsası: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarına Akaryakıt Piyasası Yaklaşımı”

- Akaryakıt sektörü derneklerinden bir tanesinin başkanı

- Borsaİstanbul’dan Enerji Borsası ile ilgili bir yetkili

15: 00 – 15:30   ÇAY ARASI

15:30 – 16:30    ENERGY CONSUMPTION AND GROWTH

Oturum Başkanı:

                        Prof.Dr. Uğur SOYTAŞ

1.      Mübariz HASANOV, Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Nonlinear Panel Cointegration and Causality Tests, Hacettepe University, Turkey

2.      Nicholas APERGİS, Energy Consumption and Economic Growth: A New Evidence from Nonlinear Panel and the Sample of Developing Countries, University of Piraeus, Greece

3.      Cumhur ÇİÇEKÇİ, Enerji Girdisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme, METU, Turkey

4.      Ozge Kandemir KOCAASLAN, The Causal Link Between Energy and Output Growth: Evidence from Markov Switching Granger Causality, Hacettepe University, Turkey

 

23 May

 

09:30 – 10:30  ENERGY PRICE

Oturum Başkanı:

                        Doç. Dr. Mübariz HASANOV

1.      Furkan EMİRMAHMUTOĞLU, Assymetric Oil Price, Gazi University, Turkey

2.      Nermin MAMMADOVA, The Stocastic Futures of the Natural Gas Prices: Caspian Countries, Hacettepe University, Turkey

3.      Fatih Kömlek, Gün Öncesi Elektrik Piyasasında Saatlik Fiyat Tahmini, Hacettepe University, Turkey

 

11:00 – 12:00  CLIMATE CHANGE

Oturum Başkanı:

                        Prof.Dr. Ahmet YALNIZ

1.      Wietze LISE, Climate Change Adaptation at Power Plants in Turkey, AF Mercados EMI, Ankara, Turkey; ECORYS Research and Consulting, Ankara, Turkey
2.      Frauke VOOSHOLZ, Energy, Policy, Food and Climate  Change,  Center of Applied Economics Research Muenster (CAWM), Germany
3.      Michael BERRLEMAN, Subjective Wellbeing and Natural Disaster Risk, Germany

 

12:00 – 13:15   YEMEK ARASI

 

13:15 – 14:00    DAVETLİ KONUŞMACI

                               Doç.Dr. H. Murat MERCAN; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
                               Bakan Yardımcısı 
 
14:30 – 15:15  SDE OTURUMU

Oturum Başlığı: “Güvenlik Kavramına Yeni Bir Bakış Açısı: Ekonomi Güvenliği”

 

Oturum Başkanı: 

 

- Prof. Dr. Murat Yülek: THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı

 

Konuşmacılar: 

 

                              - Mehmet Hayati Öztürk: Petkim Yönetim Kurulu Üyesi

“Türkiye'nin Enerji Güvenliği”

 

- Göktuğ Şahin: Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü

“Ekonomi Güvenliği Açısından Lojistik Güvenliğinin Önemi”

 

                            - Öğr. Gör. Dr. M. Levent YILMAZ Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü 

“Ekonomi Güvenliği Kavramı ve Boyutları”

 

- AB'den bir katılımcı

 

15:15 – 16:00  GREEN ENERGY

Oturum Başkanı:

                        Prof.Dr. Taner ALTUNOK

1.      Mustafa ŞEKKELİ, Wind Power Asessment and Evaluation of Electricity Generation in Yalova,  Turkey, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Turkey

2.      İbrahim KELES, Kyrgyz Green Consumer, International Ataturk Alatoo University, Bishkek, Kyrgyzstan

3.      Zachary F. TETİ,  Let It Grow: an econometric analysis of farmland preservation and development in Lancaster County, Millersville University, USA

 

16:00 – 16:15  ÇAY ARASI

16:15 – 17:00  ENERGY POLICY

Oturum Başkanı:

                        Doç.Dr. Tolga OMAY

1.      Prof.Dr. Mehmet Baha Karan, Re-examining Turkey’s Potential of Becoming a Natural Gas Transit Hub, Hacettepe University, Turkey

2.      Fatih Kömlek, A Critical Evoluation of Turkish Electricity Reform, Hacettepe University, Turkey